Hyvinvointi rakennetaan yhdessä!

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA EDISTETÄÄN HYVINVOINTITYÖTÄ KASVATUS- JA OPPIMISYHTEISÖISSÄ

Linkki alasivulle koulutukset tiedekunnassa

Koulutukset tiedekunnassa

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta tarjoaa koulutusta hyvinvoinnista yliopiston opiskelijoille eri tiedekunnissa ja laitoksilla

Linkki alasivulle hyvinvointiohjelmat

Hyvinvointiohjelmat

Tutkimustietoa kasvatus- ja oppimisyhteisöjen hyvinvoinnista (linkki). Tulosten perusteella on myös rakennettu erilaisia hyvinvointia tukevia ohjelmia

Linkki alasivulle koulutusta työelämään

Koulutusta työelämään

Tiedekunta tarjoaa myös hyvinvointityön kehittämisestä lisä- ja täydennyskoulutusta käytännön työelämän tarpeisiin

Miten sinä voit olla mukana hyvinvointityössä?

Sinä voit edistää hyvinvointia:

  • Sitoutumalla yhteisesti sovittuihin arvoihin ja käytänteisiin.
  • Luomalla hyvinvointia edistävää ilmapiiriä koko yhteisössä.
  • Osallistumalla yhteiseen suunnitteluun ja toimintaan hyvinvoinnin edistämiseksi.
  • Kehittämällä aikuisten ja lasten hyvinvointitaitoja.
  • Huolehtimalla omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista.

TEHDÄÄN YHDESSÄ

Hyvinvointi koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ulottuvaisuutena. Asiaa voi kuvata myös kehon, mielen, tunteiden ja vuorovaikutuksen tasapainoisena kokonaisuutena.
Katso PDF-infograafi (Haettu sivustolta: https://www.oecd.org/pisa/Well-being-Infographics.pdf).

Hyvinvoinnin edistäminen on kasvatus- ja oppimisyhteisöjen koko henkilöstön yhteistä toimintaa. Se perustuu yhteisön yhteisille arvoille ja toimintakulttuurille, johon kaikki sitoutuvat.

Prosessikaavio, jossa kuvaillaan hyvinvointityötä tukevan toimintakulttuurin rakentumista

Kuvio. Hyvinvointityötä edistävä toimintakulttuuri (muokattu Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön -hankkeen tutkimuksesta, Sainio & Hämeenaho, 2020)

Yhteisön hyvinvoinnin rakennuspalikat

Hahmottakaa hyvinvointi laajasti.

Linkki alasivulle yhteisöllinen hyvinvointityö

Yhteisöllinen hyvinvointityö

Linkki alasivulle hyvinvointia edistävät arvot ja johtajuus

Hyvinvointia edistävät arvot ja johtajuus

Linkki sivulle hyvinvointia edistävä opettajuus

Hyvinvointia edistävä opettajuus

Linkki alasivulle lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

UUTISIA