|

HYPPY! – Hyvinvointi- ja yhteisöllisen työn osaamisen kehittämishanke kasvatus- ja oppimisyhteisöjen psykologeille alkaa syksyllä 2022

Hyvinvointia edistetään yhdessä! Tule mukaan Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskeluhuollon psykologien omaan hyvinvointi- ja yhteisöllisen hyvinvointityön koulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on lisätä kasvatus- ja oppimisyhteisöissä työskentelevien psykologien yhteisöllisen työn osaamista. Se on suunnattu psykologeille, joita kiinnostaa oppilaitoksen toiminta ja siihen vaikuttaminen, asiantuntijana kasvaminen ja hyvinvoinnin edistäminen yhdessä koko oppilaitosyhteisön kanssa. Koulutus koostuu viidestä koulutuskokonaisuudesta,…

|

MEHIS: Meidän hyvinvointi – Hyvinvointityön osaamisen VERKOSSA toteutettava kehittämiskoulutus kasvatus- ja oppimisyhteisöjen TYÖPAREILLE ja TIIMEILLE. Alkaa syksyllä 2023, ilmoittautuminen MENEILLÄÄN!

OPH:n rahoittama, osallistujille maksuton täydennyskoulutus. Kouluttajina toimivat yliopiston kasvatu- ja liikuntatieteen sekä psykologian alan asiantuntijat!
Tutustu tarkemmin!

End of content

End of content