JYU.Well

JYU.Well on monialainen hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö, joka tekee näkyväksi eri tieteenalojen hyvinvoinnin alueella tekemää tutkimusta ja koulutusta ja tukee niiden vaikuttavuutta ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

JYU.Well edesauttaa hedelmällistä yhteistyötä ja hyvinvoinnin moninäkökulmaista tarkastelua eri tieteenalojen kesken sekä tutkijoiden, opettajien ja käytännön kentän toimijoiden välillä.  Tarjoamme mahdollisuuden löytää uusia väyliä tutkimusyhteistyölle sekä luoda hyödyllisiä verkostoja niin tieteen kuin käytännönkin parissa. Yhteisömme on myös uusien tutkimusideoiden kasvualusta ja tavoittelee tutkimuksen vahvaa vaikuttavuutta.