Tutkittua tietoa

| HOT-OHJELMAT | INFORMAATIOTA NUORILLE |
| VERKOSSA | TIETOA |

Jyväskylän yliopiston psykologian laitos on yksi maailman johtavimmista HOT-ideoihin perustuvien verkko- ja mobiiliohjelmien tutkimus- ja kehittämiskeskuksista.

Ohjelmista on laadittu  erilaisia versioita eri ikäisille ja erilaisiin käyttötarpeisiin. Ohjelmien vaikuttavuudesta ja käytettävyydestä on julkaistu tutkimuksia. Niistä on myös laadittu myös lyhyempiä tiedeuutisia.  

Jyväskylän yliopistossa tutkitaan HOTiin perustuvia ohjelmia intensiivisesti mm.  osana kliinistä psykologiaa ja osana motivaatio- ja oppimispsykologiaa. Ohjelmia on myös jalkautettu käytäntöön ja kokeiltu mm. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa osana hyvinvointivalmentajakoulutusta ja oppilashyvinvoinnin välineenä sekä osana opetussuunnitelmaa joissakin yläkoulun ja lukion ryhmissä. 

Lyhyet tiedeuutiset

Opiskelijan Kompassi kasvattaa ”mielenmuskeleita” 
Lue lisää >>

Nuorten Kompassia kehitetään ja tutkitaan jatkuvasti 
Lue lisää >>

Nuorten Kompassin on todettu mm. lievittävän stressiä ja lisäävän paineensietokykyä 
Linkki tutkimusuutiseen >>

Julkaisuja

HOTtiin liittyviä tutkimuksia on hyvin erilaisia. Tässä uusimpia Jyväskylän yliopiston piirissä tapahtuneita julkaisuja.

2020

Gallego, Ana; McHugh, Louise; Villatte, Matthieu; Lappalainen, Raimo (2020). Examining the relationship between public speaking anxiety, distress tolerance and psychological flexibility. Journal of Contextual Behavioral Science, 16, 128-133. DOI: 10.1016/j.jcbs.2020.04.003

Kasila, Kirsti; Vainio, Suvi; Punna, Mari; Lappalainen, Päivi; Lappalainen, Raimo; Kaipainen, Kirsikka; Kettunen, Tarja (2020). Individual differences in processes of lifestyle changes among people with obesity : an acceptance and commitment therapy (ACT) intervention in a primary health care setting. Primary Health Care Research and Development, 21, e12. DOI: 10.1017/s146342362000016x

Keinonen, Katariina; Lappalainen, Raimo (2020). Competence and adherence in an acceptance and values-based intervention : effects on treatment outcome and early changes in depression. Journal of Contextual Behavioral Science, 17, 159-165. DOI: 10.1016/j.jcbs.2020.07.007

Kinnunen, Sanna M.; Puolakanaho, Anne; Mäkikangas, Anne; Tolvanen, Asko; Lappalainen, Raimo (2020). Does a mindfulness-, acceptance-, and value-based intervention for burnout have long-term effects on different levels of subjective well-being?. International Journal of Stress Management, 27 (1), 82-87. DOI: 10.1037/str0000132


YHTEISTYÖKUMPPANIT

Sivusto on luotu Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella yhteistyössä tutkijatiimin kanssa.
Lisää aiheesta ja tekijöistä:
 www.jyu.fi/nuortenkompassiplus