Koulutukset opiskelijoille matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Jyväskylän yliopistossa on tarjolla tällä hetkellä koulutusta hyvinvoinnista yliopiston opiskelijoille eri tiedekunnissa ja laitoksilla. Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan monipuolisesti esimerkiksi ihmisen ja ympäristön välisiä vuorovaikutussuhteita, sosiaalisesti kestävää kehitystä ja molekyylibiologian keinoja lääkkeiden ja erilaisten hoitomenetelmien kehittelyssä.

Tässä lista koulutusohjelmittain aiheeseen liittyvistä ja tarjolla olevista koulutuksista matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Opiskelija tarkistathan opiskeluoikeuden eri koulutusten osalta.

Tiedekunnan opinto-opas 2020–23: Linkki verkkosivuun

Biologia

Sisältää: Biologian kandidaatinohjelman, Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelman, Solu- ja molekyylibiologian maisteriohjelman sekä englanninkielisen Nanotieteiden maisteriohjelman hyvinvointia sivuavat opintojaksot

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
BENP1005Ihminen ja ympäristö (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteiskunta
BENA2002Mikrobiologia (3 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteiskunta
BENA2006Virologia (3 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteiskunta
ECOS1072Evoluutio (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteiskunta
ECOS1077Ihmisen aiheuttamat valintapaineet (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteiskunta
CMBS1115Cell Biology and Cancer (4 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö
CMBS1108Virologian jatkokurssi (4 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö
CMBS1109Immunologia (4 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö

Ympäristötiede

*Sisältää myös Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelman opintojaksot

Linkki opinto-oppaaseen

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
BENA4036Ilmastonmuutos (3–5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteiskunta
BENA4028Metsien luonnonvarat ja monikäyttö (3 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteiskunta
ENVS1139Nexus of Water, Food and Energy (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteiskunta

Tilastotiede ja datatiede

Linkki opinto-oppaaseen

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
TILS210Elinaikamallit (2–5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnot
TILS221Tilastotiede epidemiologisessa tutkimuksessa (4 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnot

Tutkintoon johtamattomat koulutukset

Kestävyysopintojen verkostokoulutus (MLTK)

Linkki opinto-oppaaseen

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
BENY2021PW MOOC I: Johdatus planetaariseen hyvinvointiin (1 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYhteiskunta
BENY2022PW MOOC II: Järjestelmät ja planetaarinen hyvinvointi (1 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYhteiskunta
BENY2023PW MOOC III: Hyvä elämä ja planetaarinen hyvinvointi (1 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYhteiskunta
BENY2024PW MOOC IV: Reittejä planetaariseen hyvinvointiin (1 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYhteiskunta