Koulutukset opiskelijoille liikuntatieteellisessä tiedekunnassa

Jyväskylän yliopistossa on tarjolla tällä hetkellä koulutusta hyvinvoinnista yliopiston opiskelijoille eri tiedekunnissa ja laitoksilla. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan monipuolisesti esimerkiksi liikunnan hyvinvointivaikutuksia, sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta, aktiivisena vanhenemista sekä hyvinvoinnin edistämistä.

Tässä lista koulutusohjelmittain aiheeseen liittyvistä koulutuksista liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Opiskelija tarkistathan opiskeluoikeuden eri koulutusten osalta.

Tiedekunnan opinto-opas 2020–23: Linkki verkkosivuun

Perus- ja aineopinnot

*Sisältyvät Gerontologian ja kansanterveyden, Liikuntalääketieteen sekä Terveyskasvatuksen opintosuuntiin

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
LTKY1001Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin (1 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYhteiskunta
LTKY1003Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä (2 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYhteiskunta
LTKY1005Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
TTIP1002Terveyden edistäminen (3–4 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
TTIP1003Vanheneminen ja kansanterveys (2–4 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
TTIP1004Biologinen ja fysiologinen vanheneminen (2 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö
TTIP1005Ravitsemus, terveys ja liikunta (2–6 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPEY1003Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys (2 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö
LTKY1004Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikunta- kulttuurin muotoutuminen (2–5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYhteiskunta
TTIY1004Geenitiedon hyödyntäminen terveystieteissä (1–2 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYksilö
TTIA1002Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu (6 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö
TTIA1003Terveysviestintä (3 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
TTIA1004Terveystieteiden etiikan perusteet (3 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteiskunta
KTEA012Urheilijan terveys (4 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö
KTEA013Liikunta ja vanheneminen (4 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteiskunta
FTEM1001Kuntoutuksen monitieteinen tieto- perusta ja lähtökohdat (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteisö/Yhteiskunta
KTEY005Terveysalan hallinto ja päätöksenteko (3 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteiskunta
KTEY013Toimintakyvyn arviointimenetelmät terveystieteissä (3 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö
KTEA018Näyttöön perustuva terveydenhuolto (3 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYhteiskunta
KTEY008Basics of Epidemiology (3 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYhteiskunta

Fysioterapia

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
FTES1001Terapeuttisen harjoittelun tieteellinen perusta ja näyttö (4 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteiskunta
FTES1006Ohjauksen ja käyttäytymisen muutoksen tutkimus (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
FTES1007Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen (1–5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteiskunta
FTEA1001Tutkimustiedon kriittinen arviointi fysioterapiassa I (3 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteisö/Yhteiskunta
FTES1002Tutkimustiedon kriittinen arviointi fysioterapiassa II (3 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteisö/Yhteiskunta
FTES019Asiantuntijaharjoittelu (6 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta

Terveystieteiden opettajankoulutus (fysioterapia)

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
TTIA1101Omakohtainen opettajuus ja harjoittelu terveystieteissä I (8 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
TTIA1102Omakohtainen opettajuus ja harjoittelu terveystieteissä II (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
TTIA1103Andragogian teoreettinen ja filosofinen perusta (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
 TTIA1104Opettajuuden ja ohjaajuuden tutkimukselliset tulkinnat (6 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
TTIA1105Andragogisen oppimisen yksilölliset ja yhteisölliset ulottuvuudet (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
TTIA1106Yhteiskunnalliset ilmiöt ja aktiivinen kansalaisuus aikuiskoulutuksessa (4 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
KTEA006Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen hallinto (2 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta

Gerontologia ja kansanterveys

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
GERS1001Gerontologinen tutkimus (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteisö/ Yhteiskunta
GERS1006Vanheneminen eri aikakausina (2 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteiskunta
GERS1007Terveys ja sairastavuus vanhetessa (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
GERS1008Vanhenemisen ajankohtaiset erityiskysymykset (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
TGES008Gerontologinen kuntoutus (3 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta

Liikuntalääketiede

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
LLTS1001Liikunta ja kardiometaboliset sairaudet (6 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
LLTS1002Liikunta ja TULES-, keuhko-, syöpä-, mielenterveys- ja neurologiset sairaudet (6 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
LLTS009Health Science and Technology (3 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteiskunta
LLTS010LLTS010 Physical Activity Assessment (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö

Terveyskasvatus

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
TERS1004Terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen lähestymistavat, teoriat ja sovellusmallit (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
TERS1005Terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen näyttöön perustuva suunnittelu ja arviointi (7 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
TERS1002Terveyden edistämishankkeen hallinta ja johtaminen (3 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteisö/ Yhteiskunta
TERS1006Terveyden edistämisen ydinosaaminen (3 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
TERS1007Terveyden edistämisen johtamisen strategiat (2 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
TERS1008Toimintaympäristölähtöinen terveyden edistäminen (2 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteisö/ Yhteiskunta
TERS1009Viestintä ja vaikuttaminen terveyden edistämisessä (2 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteiskunta
TERS1010Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen terveyden edistämisessä (2 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/ Yhteiskunta

Liikunnan yhteiskuntatieteet

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
LYTP1003Liikuntasosiologian perusteet (4 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYhteiskunta
LYTP1004Muuttuvat liikkumisympäristöt (3 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYhteiskunta
LYTP005Liikuntasosiologiseen tutkimukseen perehtyminen (6 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYhteisö/ Yhteiskunta
LYTA002Vapaa-ajan sosiologia (4 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LYTA1001Ethics in Sport (1–3 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteisö/ Yhteiskunta
LYTA1002Sport, Globalisation and Multiculturalism (3 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteisö/ Yhteiskunta
LYTA1007Liikkumisympäristöjen suunnittelu (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteisö/ Yhteiskunta
LYTA1008Liikunnan ja urheilun talous (4 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteiskunta
LYTA1010Liikuntajohtaminen (4 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteisö/ Yhteiskunta
LYTA511International Perspectives to Organisation and Management of Sport (2–4 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteisö/ Yhteiskunta
LYTS1001Liikkumisen ympäristöpolitiikka (3 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteisö/ Yhteiskunta
LYTS1007Liikuntapaikkojen ja palvelutuotannon toimijakentän ja toimijasuhteiden muutokset (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteisö/ Yhteiskunta

Liikuntabiologia

Perus- ja aineopinnot

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
LBIP2001Urheiluvalmennuksen perusteet (3 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö
LBIP2002Taidon testaaminen ja harjoittaminen (3 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö
LBIP008Ravitsemus ja liikunta (6 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LBIA033Voiman testaaminen ja harjoittaminen (4 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö
LBIA034Kestävyyden testaaminen ja harjoittaminen (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö

Liikuntafysiologian opintosuunta

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
LFYS1002Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon yhteydet fyysiseen toiminta- ja työkykyyn (2 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö
LFYS1003Physical Activity and Cardiometabolic Diseases (6 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/ Yhteiskunta

Valmennus- ja testausopin opintosuunta

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
VTES1001Valmennuksen erityiskysymykset (6 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
VTES1002Valmennuksen ja testauksen sovellukset eri kohderyhmille (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö

Liikuntapedagogiikka

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
LPEP013Liikuntataitojen oppimisen ja ohjaamisen peruskurssi (2 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö
LPEP004Liikkumisen havainnoinnin kurssi (6 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö
LPEP005Liikuntadidaktiikan peruskurssi 1 (8–9 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö
LPEY1002Liikunnan ja urheilun pedagogiikka (3 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPEP1006Liikuntadidaktiikan peruskurssi 2 (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö
LPEA003Liikuntadidaktiikan jatkokurssi 1 (5–7 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö
LPEA004Liikuntadidaktiikan jatkokurssi 2 (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö
LPEA1100Yhdenvertaisuuden perusteet liikunnassa (1–2 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/ Yhteiskunta
LPEA1101Yhdenvertainen opetus liikunnassa (1–2 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LTKP1001Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa (5 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYksilö
LPES1015Talviliikunnan syventäminen (3 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
LPES024Luontoliikunta (4 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/ Yhteiskunta
LPES012Perusliikunnan ja motorisen oppimisen syventäminen (2 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö
LPES014Koulu ja tanssi (2 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
LPES015Kehonhuolto (1–3 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
LPES017Tanssillinen voimistelu (1–2 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
LPES018Telinevoimistelu ja akrobatia (2 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
LPES019Vesiliikunta (3 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/ Yhteiskunta
LPES1007Terveys- ja kuntoliikunnan ohjaaminen (2 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/ Yhteiskunta
LPES026Oppimisen tukeminen koululiikunnassa (3 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
LPES027Varhaiskasvatuksen liikunta (2 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPES1008Hyvinvoinnin edistäminen kouluympäristössä (2–4 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPES1009Digitaaliset oppimis- ympäristöt ja teknologia osana liikunnan opetusta ja oppimista (2 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPES1014Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa (2 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö
LPES1013Teaching physical education (4 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö

Liikuntateknologia

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
LBIS010Liikunta, terveys ja teknologia (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö

Liikuntapsykologia

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
LPSP1004Liikuntapsykologian perusteet (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö
LPSP1003Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö
LPSP1005Psyykkinen valmennus 1 (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö
LPSP1006Ryhmäilmiöt liikunnassa 1 (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö
LTKY1006Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistäminen (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/Yhteiskunta

Psychology of Physical Activity, Health and Well-Being

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
LPSS004Advanced Knowledge of SEP 1 (10 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
LPSS020Psychology of Coaching (4 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
LPSS034Theories and Techniques of Physical Activity and Health Behaviour Change (10 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
LPSS035Emotional Regulation in Sport (4 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö
LPSS018Group Dynamics (4 op)  Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
LPSS036Social and Emotional Learning in Sport and Exercise (3 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
SEPS1017Applications of Physical Activity Promotion (3 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö
SEPS1016Current Issues in Sport and Exercise Promotion (1–5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö

Responsible Management and Business of Sport

*Järjestetään yhdessä Jyväskylän kauppakorkeakoulun kanssa

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
RESS2150Ethics in Sport (3 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteiskunta

Moduulit

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  Opinto-oikeus haettava erikseen
LLTKOKPERFyysinen aktiivisuus, urheilu ja terveys – moduuli (16 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYksilö/ YhteiskuntaEi
GERKOKSYVGerontologiset erityiskysymykset -moduuli (15 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaEi
HYVVALMODHyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli (20 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYksilöEi
VTEJOHKOKJohtaminen urheiluvalmennuksessa (15 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/YhteisöEi
EDFKUNKOKKuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduuli (15 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaEi
LYTSPERMODLiikunnan yhteiskuntatieteiden perusteet -moduuli (16 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYhteiskuntaKyllä
LYTSAIMODLiikunnan yhteiskuntatieteiden aineopintomoduuli (20–34 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteisö/ YhteiskuntaKyllä
LIIKMODLiikunta elämänkulussa moduuli (15 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/ YhteiskuntaKyllä
LLTKOKSYVLiikunta ja sairaudet -moduuli (15–17 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilöEi
SOVLIIKOKSoveltavan liikunnan moduuli (15 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaKyllä
TERKOKSYATerveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen erityispiirteet – moduuli, vaihtoehto A (15–16 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaEi
TERKOKSYBTerveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen erityispiirteet – moduuli, vaihtoehto B (16 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaEi
TERKOKPERTerveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perusteet – moduuli (15 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaEi
VTEUV1KOKUrheiluvalmennuksen moduuli (20 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/YhteisöEi
VTELPEKOKValmennuksen pedagogiikka ja didaktiikka (15 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilöEi
PSYVALKOKValmennuksen psykologia (15 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/YhteisöEi
VTEKOKValmennus- ja testausopin syventävä moduuli (17+ op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/YhteisöKyllä
GERKOKPERVanheneminen ja terveys -moduuli (16 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaEi

Opintokokonaisuudet

*Opinto-oikeudet vapaat liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  *Opinto-oikeus haettava erikseen
ELIPERErityisliikunnan perusopinnot (25 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaKyllä
ELIAINErityisliikunnan aineopinnot (35 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/YhteisöKyllä
FTESYVOPEFysioterapian syventävät opinnot (60 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/ YhteiskuntaKyllä
GERSYVGerontologian ja kansanterveyden syventävät opinnot (63 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaKyllä
LTKMOPERLiikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot (25 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaKyllä
LIISIVLiikunnan sivuainekokonaisuus (56–60 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaKyllä
LYTSPELiikunnan yhteiskuntatieteiden perusopinnot, sivuainekokonaisuus (25–30 op)  Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYhteisö/ YhteiskuntaKyllä
LYTSAILiikunnan yhteiskuntatieteiden aineopinnot, sivuainekokonaisuus (35–40 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteisö/ YhteiskuntaKyllä
LLTSYVLiikuntalääketieteen syventävät opinnot (60 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaKyllä
LPETANTanssipedagogiikan erikoistumisopinnot (25 op)*Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta*Tarjolla vain LTK:n opiskelijoille
TERSYVTerveyskasvatuksen syventävät opinnot (65 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaKyllä
TTMKOBTerveystiedon aineenhallinnan täydentävät opinnot (30 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaEi
TTMAINTerveystiedon monitieteinen aineopintokokonaisuus (35 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaKyllä
TTMPERLTKTerveystiedon monitieteinen perusopintokokonaisuus, *liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille (25 op)  Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaEi
TTMPERMUUTerveystiedon monitieteinen perusopintokokonaisuus, *muiden tiedekuntien opiskelijoille (25 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaKyllä
TTMSYVTerveystiedon monitieteinen syventävä opintokokonaisuus (60 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaKyllä
TTIAINERITerveystieteiden aineopinnot valinnaisina opintoina (35–37 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaEi
FTEPEDTerveystieteiden opettajankoulutuksen pedagogiset aineopinnot (35 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaKyllä
TTIKOATerveystieteiden opintokokonaisuus I (30 op)*Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaKyllä. Tarjolla vain DI-koulutuksen opiskelijoille
TTIKOBTerveystieteiden opintokokonaisuus II (30 op)*Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaKyllä. Tarjolla vain DI-koulutuksen opiskelijoille
TTIPERERITerveystieteiden perusopinnot valinnaisina opintoina (26 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ YhteiskuntaEi

Muut opintojaksot

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
LPE0574Physical Education Practicum / Ball Games (3 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö
LPE0575Physical Education Practicum / Orienteering (2 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö
LPE0576Physical Education Practicum/ Apparatus Gymnastics (2 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö
LPEV2000Physical Education Practicum/ Artistic Gymnastics (2 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö
LPE0577Teaching Physical Education (4 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPEA038Liikunnan pedagogiikka 1 (4 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPEA039Liikunnan didaktiikka 1 (4 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPEA1007Yksilöllinen oppiminen ja opettaminen 2 (1 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPEA1021Kasvattaminen liikunnan avulla (3 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPEA2000Yhdenvertaisuuden perusteet liikunnassa (integr) (1 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPEA2001Yhdenvertainen opetus liikuntaryhmässä (integr.) (1 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPEA301Liikuntadidaktiikan jatkokurssi sivuaine -opiskelijoille 1 (3 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPEA302Liikuntadidaktiikan jatkokurssi sivuaine opiskelijoille 2 (9 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö
LPEA505Kasvu, kehitys ja vanheneminen (1 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö
LPEA514Yksilöllinen opetus (1–2 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö
LPEP006Liikuntadidaktiikan peruskurssi 2 (6 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö
LPEV1001Hyvinvointivalmennus (2 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö
LPEV1003Hyvinvoinnin edistäminen koulu- ympäristössä (2–4 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö
LPSV006Applied Sport Psychology (3 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö
LTKA2000Henkilökohtainen valmennus (Academic Personal Training) (10 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö
LTKY2000Väestön liikuntakäyttäytyminen (integr.) (3 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYhteisö/Yhteiskunta
LTKY4002Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen (1 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYhteisö/Yhteiskunta
LTKY4003Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen (1 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYksilö
LTKY4004Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta (3 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYksilö
LYTP002Liikunta yhteiskunnassa (1–5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYhteiskunta
TERA204Physical Activity, Sport, Health and Health Promotion – International Perspectives (4 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
VTES2001Potilaan arviointi, testaus ja liikunnan annostelu ja toteutus (4 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö

Muut koulutusväylät

Avoin yliopisto

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
GRNPERGerontologian perusopinnot (25 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
GRNAINGerontologian aineopinnot (52+ op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LNLPERLasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus (25 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPSPERLiikuntapsykologian perusopinnot (25 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LPSAINLiikuntapsykologian aineopinnot (35 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö
SOVLIIKOK-JYUAVOINSoveltavan liikunnan moduuli (15 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
TTIAINERI-JYUAVOINTerveystieteiden aineopinnot valinnaisina opintoina (36 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
FTEM1006Kuntoutuksen kehittämistarpeet muuttuvissa toimintaympäristöissä (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
ProKuntoutusMonialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus (25-30 op) yhteistyössä Oulun yliopiston / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.Linkki ProKuntoutus-opintokokonaisuuteen

Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta

Liikunta- ja terveysalan opinnot järvisuomessa -koulutus

KoodiOpintojaksoOpinto-opasOpintojakson tasoTarkastelutaso  
LPSP1004Liikuntapsykologian perusteet (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö
LPSP1005Psyykkinen valmennus 1 (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö
LTKY1004Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen (2–5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LTKY1005Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LTKY1006Liikunta- ja terveys- käyttäytymisen edistäminen (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
LTKY4001Kehosta mitattava hyvinvointitieto (2 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYksilö
VTEP1003Urheilijan ravitsemus (3 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö