Hyvinvointiohjelmat

 Jyväskylän yliopistossa tehdään tutkimusta kasvatus- ja oppimisyhteisöjen hyvinvoinnista. Linkki lisätietoihin. Tulosten perusteella on myös rakennettu erilaisia hyvinvointia tukevia ohjelmia. Hyvinvointitaitoja voi oppia ja opettaa erilaisilla menetelmillä ja interventioilla.

HOT-OHJELMAT hyvinvoinnin tukena

Jyväskylän yliopiston Psykologian laitoksella on kehitetty eri-ikäisille suunnattuja, verkko- ja mobiiliteknologiaa hyödyntäviä hyvinvointiohjelmia, jotka perustuvat hyväksymis-, omistautumis- ja tietoisuustaitojen harjoitteluun eli HOT-ideoihin.

Lapset ja nuoret voivat käyttää ohjelmia itsenäisesti hyvinvointinsa edistämiseen. Ohjelmia voidaan käyttää myös opettajan tai muun ammattilaisen vetämänä ryhmässä, esimerkiksi luokassa tai pienryhmässä osana opintoja. Ohjelmia on tutkittu ja niitä kehitetään edelleen.

PROKOULU-OHJELMA Käyttäytymisen ongelmien ehkäisemiseen

ProKoulu on tutkimustietoon perustuva käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisemiseen kehitetty koko koulun toimintamalli.

ProKoulussa koulun toimintakulttuuria kehitetään vaiheittain tukemaan opettajien kasvatusosaamista ja kaikkien oppilaiden toivotun käyttäytymisen oppimista. Käyttäytymiseen kohdentuva hyvä yleinen tuki on toivotun käyttäytymisen opettamista ja lasten toiminnan ohjaamista myönteisellä palautteella.

ProKoulussa aikuiset puuttuvat yhdessä sovituilla tavoilla oppilaiden ei-toivottuun käyttäytymiseen. Yleisen tuen lisäksi oppilaiden käyttäytymistä tukemiseksi on kehitetty yksilöllisen tuen menetelmiä.