Verkko-ohjelmat

| HOT-OHJELMAT | INFORMAATIOTA NUORILLE |
| VERKOSSA | TIETOA |

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on kehitetty eri-ikäisille suunnattuja, verkko-ja mobiiliteknologiaa hyödyntäviä hyvinvointi-ohjelmia, jotka perustuva HOT-ideoihin.  

Ohjelmia voidaan käyttää itsenäisesti hyvinvoinnin edistämiseen. Toisaalta ohjelmia voidaan käyttää ryhmässä, esimerkiksi koululuokassa osana opintoja, opettajan vetämänä. Ohjelmia on tutkittu ja niitä kehitetään edelleen.

Magis

MAGIS on HOT-ideoihin perustava peli ala-kouluikäisille lapsille. Ohjelmaan liittyy myös HOT-ideoita hyödyntävä Oma Juttu –ryhmämalli. 

Magis-pelin ja Oma Juttu -mallin yhteisenä tavoitteena on lasten hyvinvoinnin edistäminen ja koulukiusaamisen ehkäisemisen. Nämä kaksi sovellusta muodostavat porrastetun mallin hyvinvoinnin tukemiseen ala-kouluilla.

MAGIS- pelistä ja Oma Juttu -ryhmämallista on saatavilla oppaat  osoitteessa  https://www.hyvaollakoulussa.fi/

Magis-peli ja Oma Juttu –ryhmämallit ovat ilmaisia ja ne löytyvät osoitteesta https://www.magis.fi/

Nuorten kompassi

Nuorten Kompassi on HOT-ideoihin perustuva viiden viikon pituinen hyvinvointiohjelma ja se on tarkoitettu yläkouluikäisille sekä toista astetta aloittaville nuorille.

Ohjelma pitää sisällään erilaisia, noin viiden minuutin pituisia harjoituksia, joiden tavoitteena on auttaa nuorta tiedostamaan ja hyväksymään omat mielenliikkeet ja löytämään itselle tärkeät asia ja rohkeus niiden toteuttamiseen. Ohjelmaa on kokeiltu käytännössä mm. joissakin ylä-asteen ja lukion ryhmissä osana opetussuunnitelmaa. Lue lisää >>

Nuorten Kompassista on esittelyvideo, josta saa kuvaa ohjelman sisällöstä.

Ohjelma on vielä kehittely- ja kokeiluvaiheessa, eikä näin ollen vielä kaikkien saatavilla.  Ohjelman kirjautumissivu löytyy osoitteessa https://www.nuortenkompassi.fi

Opiskelijan kompassi

Opiskelijan KOMPASSI on kuuden viikon pituinen HOTiin perustuva  verkkopohjainen hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelma. 

Ohjelma antaa eväitä ja konkreettisia työkaluja jokapäiväisen elämän havainnoimiseen ja erilaisiin ongelmiin, joita opiskelija opintojensa aikana kohtaa. Ohjelmaa on kokeiltu mm. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa osana hyvinvointivalmentajakoulutusta.

Ohjelmaan liittyy paljon esittelymateriaalia, joka löytyy osoitteesta https://jyuwellkoulutukset.fi/studentlife/hyvinvointi/Ok%20sivu 

Tällä hetkellä ohjelma on JYU opiskelijoiden saatavilla, mutta tavoitteena on saada se kaikkien toisen ja kolmannen asteen opiskelijoiden käyttöön lähiaikoina.

HOT-potato: hyväksyvä ja joustava suhde itseen ja ruokaan

HOT-potato on HOT-ideoihin perustuva kuuden viikon pituinen syömishäiriöiden hoitoon suunnattu verkko-ohjelma, jolla pyritään lisäämään hyväksyvää ja joustavaa suhdetta itseen ja ruokaan.

Ohjelman aikana on mahdollista selkiyttää mikä elämässäsi on tärkeää, harjoitella tietoisuustaitoja ja hyväksyntää sekä oppia keinoja lisätä hyvinvointia.

Ohjelmaa on kehitetty ja tutkittu Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella vielä vähän, mutta se on kuitenkin herättänyt kiinnostusta sekä syömishäiriöiden kanssa työskentelevien ammattilaisten että asiakkaiden keskuudessa.

Ohjelmaa tullaan kehittämään palautteiden valossa edelleen ja se on maksutta käytettävissä tältä sivulta Lue lisää >>


YHTEISTYÖKUMPPANIT

Sivusto on luotu Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella yhteistyössä tutkijatiimin kanssa.
Lisää aiheesta ja tekijöistä:
 www.jyu.fi/nuortenkompassiplus