Koulutukset opiskelijoille humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Jyväskylän yliopistossa on tarjolla tällä hetkellä koulutusta hyvinvoinnista yliopiston opiskelijoille eri tiedekunnissa ja laitoksilla. Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan esimerkiksi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia, terveyden ja sairauden kulttuurisuutta, erilaisia taideterapioita ja taiteen terapeuttisuutta.

Tässä lista koulutusohjelmittain aiheeseen liittyvistä tarjolla olevista koulutuksista Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Opiskelija tarkistathan opiskeluoikeuden eri koulutusten osalta.

Moduulit

Moduuli on opintojaksoa suurempi opintokokonaisuus, joka rakentuu jonkin teeman tai ilmiön ympärille. Moduuleilla tarkoitetaan vähintään 15 opintopisteen laajuisia kokonaisuuksia, joilla on omat osaamistavoitteet ja jotka ovat suoritettavissa joko osana laajempaa opintokokonaisuutta tai omana kokonaisuutenaan. Moduuli ei ole kuitenkaan sama asia kuin perus- tai aineopinnot. Moduuli voi sisältää osin pakollisia ja osin valinnaisia opintoja. Moduulien tavoitteena on, että opiskelija voi profiloida, syventää tai laajentaa omaa asiantuntijuuttaan. Temaattisilla moduuleilla mahdollistetaan osaltaan myös työelämässä toimivan aikuisväestön jatkuva oppiminen.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tarjoamat hyvinvointia käsittelevät moduulit:

DIGMODKOK Digitaalinen elämä -moduuli (25 op) Linkki opinto-oppaaseen
IKEMODKOK Ikäkaudet ja elämänkulku -moduuli (15–25 op)  Linkki opinto-oppaaseen
KYHMODKOK Kestävät yhteiskunnat -moduuli (25–40 op) Linkki opinto-oppaaseen
VVAMODKOK Väkivaltatutkimus-moduuli (25–30 op) Linkki opinto-oppaaseen
STOPER Sosiaalityön perusopinnot (25 op) Linkki opinto-oppaaseen
ETIMODKOK Etiikka-moduuli (15–30 op) Linkki opinto-oppaaseen
SPTMODKOK Sukupuolentutkimus-moduuli (25–60 op) Linkki opinto-oppaaseen
MMT1KOK Musiikki ja mieli (15–25 op) Linkki opinto-oppaaseen
EDFTAIKOK Taidekasvatus, lapsuus ja hyvinvointi (15–35 op) Linkki opinto-oppaaseen              
MTE1KOK Taideterapian käytäntöjä ja teoriaa (15 op) Linkki opinto-oppaaseen
MUT101KOK Taide ja hyvinvointi (15-30 op) Linkki opinto-oppaaseen  

Avoimen yliopiston kautta tarjolla olevat opintokokonaisuudet

VVAKOK Väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus (25 op) Linkki opinto-oppaaseen
MTEAIN Musiikkiterapian aineopinnot (50 op)  Linkki opinto-oppaaseen
MTEPER Musiikkiterapian perusopinnot (25 op) Linkki opinto-oppaaseen MTEPER Musiikkiterapian perusopinnot (25 op) Linkki opinto-oppaaseen
MTEAIN Musiikkiterapian aineopinnot (50 op)  Linkki opinto-oppaaseen

Historian ja etnologian laitos

Etnologia ja antropologia

KoodiOpintojaksoOpinto-opasLisätieto (opintojakson taso)Tarkastelutaso  
ETAA1216Ruumiillisuus ja sukupuoli etnologiassa ja antropologiassa (4 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
ETNS222Sosiaaliset rakenteet ja verkostot (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteisö

 Historia

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
HISP025Terveys, sairaus ja hyvinvointi (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYhteiskunta
HISP023Sukupuolihistoria (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYhteiskunta
HISA1005Kasvatuksen ja koulutuksen historia (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/ Yhteiskunta
HISA1006Kriisit ja yhteiskuntien muutos (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteiskunta
HISA1007Lapsuuden ja perheen historia (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
HISA1008Luonto ja ympäristö (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/ Yhteiskunta
HISA412Sukupuolihistoria (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteiskunta
HISA1010Terveys, liikunta ja kulttuuri (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
HISA5013Historiallinen väkivaltatutkimus (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
HISS2010Kriisien ja yhteiskunnallisten muutosten historia (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteiskunta

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
KUMA2004Etnopolitiikka eilen ja tänään (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteisö/ Yhteiskunta
KUMA2017Anthropology of Climate Change (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
KUMS4005Development ethnology (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
KUMS4010  Body and GenderLinkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnot  Yksilö/yhteiskunta


Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Englannin kieli

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
EKIS3780Teaching English for Social Justice (5 op)Linkki opinto-oppaseenSyventävät opinnotYhteiskunta
EKIA392Learning Disorders from the Perspective of SLA (5 op)Linkki opinto-oppaseenAineopinnotYksilö
EKIY012Opinto- ja urasuunnittelu PerusopinnotYksilö
EKIA463Language and identity AineopinnotYksilö/yhteiskunta
EKIA5100Researching World English AineopinnotYhteiskunta
EKIA4200Rhetoric and Persuasive Language AineopinnotYksilö

 

Journalistiikka

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
VIJP1003Mediamaiseman murrokset (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnot, myös osa viestinnän opintojaYksilö/Yhteisö/Yhteiskunta
VIJP1005Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnot, myös osa viestinnän opintojaYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
JOUS1033Journalismin kritiikki (5 op) Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö/Yhteiskunta
JOUS1029Tutkiva journalismi ja datajournalismi (5 op) Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö/Yhteiskunta
JOUS1011Media-ammattilaisuus ja -yrittäjyys Syventävät opinnitYksilö/Yhteisö

 Kulttuurien välinen viestintä

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
LACS1010Introduction to Intercultural Communication (5 op) Syventävät opinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
LACS1015Online Cultures and Mediated Communication (5 op) Syventävät opinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
KVVS1010Conflict and Intergroup Communication (5 op) Syventävät opinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
LACS1020Diversity in Organizational Communication (5 op) Syventävät opinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
LACS1021Training Intercultural Competencies (5 op) Syventävät opinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
LACS1022Migration and Transition in a Global World (5 op) Syventävät opinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
LACS1012  Globalization, Language and Society (5 op)   Syventävät opinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
HYTS3000    Mindfulness in the Modern World (5 op) Summer School Syventävät opinnot  Yksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta  

 Romaaninen filologia

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso
RFIY012Opinto- ja urasuunnittelu perusopinnotyksilö

 Ruotsin kieli

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso
RUOY012Opinto- ja urasuunnittelu , perusopinnot yksilö

 Saksan kieli ja kulttuuri

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso
SAXY012Opinto- ja urasuunnittelu perusopinnotyksilö

 Soveltava kielitiede

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
KLSS113Näkökulmia monikielisyyteen (5 op)Linkki opinto-oppaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
KOPS1002Identiteetti, toimijuus ja tunteet kielenoppimisessa ja opettamisessa Syventävät opinnotYksilö/yhteisö/yhteiskunta
MONS1000Kriittinen diskurssintutkimus Syventävät opinnotYhteiskunta
KIMO1020Monikielisyys ja kielenoppiminen muuttuvassa yhteiskunnassa Perusopinnot Yksilö/yhteiskunta

Suomalainen viittomakieli

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso
SVKY012Opinto- ja urasuunnittelu Perusopinnotyksilö
SVKP1044Äidinkieli, kaksi- ja monikielisyys perusopinnotYksilö/yhteisö
SVKP1017Johdatus deaf studies -tieteenalaan perusopinnotYksilö/yhteisö/yhteiskunta
SVKA1043Kielen omaksuminen AineopinnotYksilö/yhteisö/yhteiskunta

 

Suomen kieli

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
SKIP4003Kielitietoisuus ja kielipolitiikkaOpinto-opasperusopinnotYksilö/yhteisö/yhteiskunta
SKIA4003Kieli muuttuvissa yhteisöissä aineopinnotyhteisö
SKIA602Suomi toisena kielenä aineopinnotYksilö/yhteisö
SKIS417Queer-lingvistiikka Syventävät opinnotYksilö ja yhteiskunta
SKIS408Kieli työelämässä Syventävät opinnot ja JO-moduuliYksilö/yhteisö
AKIY012Opinto- ja urasuunnittelu perusopinnotyksilö

Suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot; Suomi toisena kielenä opetuksessa -moduulit A ja B (tarjolla Avoimessa yliopistossa.

STKE129  Kielitietoinen koulutusOpinto-opasAineopinnot/JO-moduulit   (myös muissa opintojaksoissa yhteyksiä teemaan)Yhteisö, yhteiskunta

 Venäjän kieli ja kulttuuri

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
VENY012Opinto- ja urasuunnittelu perusopinnotyksilö

 Viestintä

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
VIJP1002Organisaatioviestintä (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnot, myös osa journalistiikan opintojaYksilö/Yhteisö/Yhteiskunta
VIJP1004Viestintä ja vaikuttaminen (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnot, myös osa journalistiikan opintojaYksilö/Yhteisö/Yhteiskunta
VISA1010Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutusosaaminen (5 op) AineopinnotYksilö/Yhteisö
VISA1011Vuorovaikutussuhteiden dynamiikka (5 op AineopinnotYksilö/Yhteisö
VISA1012Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä (5 op) AineopinnotYksilö/Yhteisö
VISS2020Vuorovaikutussuhteet (5 op) Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö
VISS2021Ryhmät ja tiimit (5 op) Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö
VISS2022Organisaatiot ja verkostot (5 op) Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö/Yhteiskunta
VISS2023Johtamisviestintä (5 op) Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö
VISS2024Teknologiavälitteinen vuorovaikutus (5 op) Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö
VISS2027Viestintäteknologia ja ammatillisten rajojen hallinta (5 op) Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö
VISS2026Supportiivinen viestintä (5 op)Linkki opinto-oppaaseen  Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö
VISS2028Vuorovaikutusosaaminen ja vuorovaikutuskoulutus (5 op) Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö
VIES2000Artificial Intelligence (5 op) Syventävät opinnot, myös osa journalistiikan opintojaYksilö/Yhteisö/Yhteiskunta

 Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kirjallisuus

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
MUTA1102Kulttuurinen mielenterveystutkimus (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteiskunta
KIKS1206Kirjoittaminen ja persoonallisuus, pedagogia, hyvinvointi (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö
MUTS1101Taide ja hyvinvointi (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnot   *Myös Musiikkikasvatuksen, Musiikkitieteen ja Taidehistorian/kasvatuksen allaYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta

Kirjoittaminen

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
KIKA412Terapeuttinen kirjoittaminen (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö

Musiikkikasvatus

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
MUTS1101Taide ja hyvinvointi (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta

 Musiikkiterapia

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
MTEP011Johdatus musiikkiterapiaan (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYhteisö/yhteiskunta
MTEP016Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYhteisö/yhteiskunta
MTEP017Musiikkiterapian erityismenetelmiä (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYhteiskunta
MTEP1020Musiikkipsykologia I (5 op)Linkki opinto-oppaaseenPerusopinnotYksilö/Yhteisö
MTEA013Musiikkiterapian arviointi (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteisö
MTEA014Musiikkiterapian malleja ja menetelmiä (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö
MTEA015Musiikkipsykoterapian malleja ja menetelmiä (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteisö
MTEA021Musiikkipsykologia II (4 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö
MTEA022Musiikki ja aivot (3 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö
MTEA024Varhainen vuorovaikutus ja musiikkiterapia (3 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö
MTEA041Psykiatrian perusteet (2 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnot
MTEA042Psykoterapian perusteet (2 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnot
MTEA044Muut taideterapiat (2 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteiskunta
MTEA046Anatomia ja fysiologia (2 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö
MTEA047Erityishuolto ja vaikeavammaisten kuntoutus (2 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteiskunta
MTEA051Johdatus musiikkiterapian tutkimukseen (2 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnot

 Musiikkitiede

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
MUPA2003Musiikkipsykologia (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö
MUPA2004Musiikin sosiologia ja sosiaalipsykologia (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteisö
MUSA2001Musiikin kognitiotiede ja musiikin havaitsemisen tutkimus (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö
MUTA2001Näkökulmia musiikkiterapiaan (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteiskunta
MUSS2001MUSS2001 Music and Neuroscience (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö
MUTS1101Taide ja hyvinvointi (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta

 Taidehistoria ja taidekasvatus

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
MUTS1101Taide ja hyvinvointi (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
TKAS1101Taide ja mieli (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta

Muut opinnot

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
NKTA1011Psychology of play and games (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnot

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Filosofia

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso
EKTA2007Hyvinvointi ja hyvä elämä (5 op)Linkki opinto-oppaaseen  Aineopinnot, ydinopinnotYksilö
FILA140Filosofinen etiikka (5 op)Linkki opinto-oppaaseen  Aineopinnot, ydinopinnotYksilö
FILA410Sosiaalietiikka (5 op)Linkki opinto-oppaaseen  Aineopinnot, valinnaiset opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
FILY028Etiikka ja talous (5 op)Linkki opinto-oppaaseen  Aineopinnot, valinnaiset opinnotYhteiskunta

Kehitystutkimus

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
DEVS3015Current Trends in Development Policy (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteiskunta

Kulttuuripolitiikka

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
KUMA2012Soveltava kulttuurien tutkimus (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteiskunta
KUMS4010Body and Gender (5 op)Linkki opinto-oppaaseen  Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö/Yhteiskunta
KUMS4031Yhteisöt muuttuvassa maailmassa (5 op)Linkki opinto-oppaaseen  Syventävät opinnotYhteisö/Yhteiskunta

Sosiaalityö

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
STOA2001Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnot, myös yhteiskuntapolitiikan allaYhteiskunta
STOA2008Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteiskunta
STOA2007Lapsi- ja perhesosiaalityön perusteet (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYhteisö/ Yhteiskunta
STOA2003Aikuissosiaalityön perusteet (5 op)Linkki opinto-oppaaseenAineopinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
STOS3008Hyvinvoinnin etiikka ja syventävä ammatillinen osaaminen (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
STOS145Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteisö  
STOS3005Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja asiakkaan oikeudet (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/ Yhteiskunta
STOS413Gerontologinen sosiaalityö (5 op)Linkki opinto-oppaaseen  Syventävät opinnotYhteisö  
STOS414Päihdesosiaalityö (5 op)Linkki opinto-oppaaseen  Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
STOS3009Monikulttuurinen sosiaalityö (5 op)Linkki opinto-oppaaseen  Syventävät opinnotYhteisö/ Yhteiskunta
STOS3014Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
STOS3015Adoptio ja sosiaalityö (5 op)Linkki opinto-oppaaseen  Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö/ Yhteiskunta
STOS3016Taloussosiaalityö (5 op)Linkki opinto-oppaaseen  Syventävät opinnotYksilö/Yhteisö    
STOS3013Sosiaalityö ekososiaalisessa siirtymässä (5 op)Linkki opinto-oppaaseen  Syventävät opinnot Yhteiskunta

Sosiologia

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
SOSS3105Iän, ikäkausien ja elämänkulun sosiologia (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteisö/ Yhteiskunta

Yhteiskuntapolitiikka

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
YKPA2012Hyvinvointivaltio (5 op)Linkki opinto-oppaaseen  AineopinnotYhteiskunta
YKPS3103Care Policy: Ageing, Disability and the State (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteiskunta
YKPS3104Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteisö/ Yhteiskunta

Muu opintotarjonta

SOSNET-verkosto-opintojen koulutus

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
STOS3003Rakenteellinen sosiaalityö (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta
STOS3013Sosiaalityö ekososiaalisessa siirtymässä (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYhteisö/ Yhteiskunta
STOS3015Adoptio ja sosiaalityö (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/ Yhteisö/ Yhteiskunta

Muut opintojaksot

KoodiOpintojakson nimiOpinto-opasLisätieto (Opintojakson taso)Tarkastelutaso  
XPVX002Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)Linkki opinto-oppaaseenMuut opinnotYksilö/Yhteisö
HYTS3000Mindfulness in the Modern World (5 op)Linkki opinto-oppaaseenSyventävät opinnotYksilö/Yhteisö

Yleistä

Hyvinvoinnin ja terveyden tutkijoiden verkosto Hytti 

Järjestää tutkijatapaamisia ja teemaseminaareja, jotka ovat avoimia opiskelijoille

School of Wellbeing, 2021 aloittava monitieteinen tutkijayhteisö

Luo tutkimusympäristön ja mahdollistaa vuorovaikutuksen eri tieteenaloilla ja tiedekunnissa tehtävän hyvinvointitutkimuksen välillä. Toimintaa koordinoi Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Roiha-instituutti

Roiha-instituutti tarjoaa taideterapiakoulutuksia, jotka tukevat kuntoutus- ja hoitotyötä, sekä antavat voimavaroja eri alojen ammattilaisten työskentelyyn. Terapian välineenä musiikki, tanssi, kirjoittaminen ja kuvataide.

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO

Jyväskylän yliopisto koordinoi maakunnallista monialaista hyvinvoinnin kehittämistyötä, jossa kulttuurihyvinvointi on mukana. Yhteistyömuoto on tärkeä koulutuksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kannalta.