HOT-potato: hyväksyvä ja joustava suhde itseen ja ruokaan

HOT-potato on HOT-ideoihin perustuva kuuden viikon pituinen syömishäiriöiden hoitoon suunnattu verkko-ohjelma, jolla pyritään lisäämään hyväksyvää ja joustavaa suhdetta itseen ja ruokaan.

Ohjelman aikana on mahdollista selkiyttää mikä elämässäsi on tärkeää, harjoitella tietoisuustaitoja ja hyväksyntää sekä oppia keinoja lisätä hyvinvointia.

Ohjelmaa on kehitetty ja tutkittu Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella vielä vähän, mutta se on kuitenkin herättänyt kiinnostusta sekä syömishäiriöiden kanssa työskentelevien ammattilaisten että asiakkaiden keskuudessa. Ohjelmaa tullaan kehittämään palautteiden valossa edelleen ja se on maksutta käytettävissä tältä sivulta 

Aluksi: Ohjelman esittely ja käyttö
Viikko 1: Yleistä tietoa syömishäiriöistä
Viikko 2: Yleistä tietoa hyväksymis- ja omistautumisterapiasta (HOT)
Viikko 3: Arvot ja arvojen mukaiset teot
Viikko 4: Tietoisen läsnäolon ja tietoisuustaitojen harjoittelu
Viikko 5: Kontrolli ja mielen vallasta vapautuminen
Viikko 6: Hyväksynnän harjoittelu
Lopuksi: Mitä olet oppinut?