|

HYPPY! – Hyvinvointi- ja yhteisöllisen työn osaamisen kehittämishanke kasvatus- ja oppimisyhteisöjen psykologeille alkaa syksyllä 2022

Hyvinvointia edistetään yhdessä! Tule mukaan Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskeluhuollon psykologien omaan hyvinvointi- ja yhteisöllisen hyvinvointityön koulutukseen.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kasvatus- ja oppimisyhteisöissä työskentelevien psykologien yhteisöllisen työn osaamista. Se on suunnattu psykologeille, joita kiinnostaa oppilaitoksen toiminta ja siihen vaikuttaminen, asiantuntijana kasvaminen ja hyvinvoinnin edistäminen yhdessä koko oppilaitosyhteisön kanssa.

Koulutus koostuu viidestä koulutuskokonaisuudesta, vertaisryhmätapaamisista ja itsenäisestä opiskelusta ennakko- ja jälkitehtävien muodossa. Koulutuksen aikana tehdään vaikuttamishanke omassa oppilaitoksessa, joka esitellään loppuseminaarissa. Aloitus- ja loppuseminaari sekä 3. jakso ( Lait, normit ja etiikka) toteutetaan lähiopetuksena, muuten opetus tapahtuu etäopetuksena. Koulutukseen otetaan 40 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä, korkeintaan 4 opiskelijaa samasta kunnasta tai organisaatiosta.

Koulutuksen vastuuopettajana toimii Suvi Eskelinen, jolla opiskeluhuollon kokemusta 17 vuotta. Hänellä on Story ry:n hyväksymä työnohjaaja ja hän on toiminut Suomen psykologiliiton koulupsykologien ammatillisen työryhmän puheenjohtaja 2014-2019.

Hankkeen muut kouluttajat koostuvat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan erityisasiantuntijoista, joilla on laaja kokemus oppilaitosten hyvinvointia koskevasta tutkimuksesta ja hyvinvointityön käytännön sovelluksista, mm. yliopiston tutkija ja lehtori Anne Puolakanaho, lehtori Miia Sainio, yliopistotutkija Vesa Närhi, professori Marja-Kristiina Lerkkanen, tutkijatohtori Sanni Pöysä, apulaisprofessori Eija Pakarinen, professori Kaisa Aunola ja akatemiatutkija Kati Vasalampi. Lisäksi lait, normit ja etiikkaa koskevassa opintojaksossa kouluttaa OPH:n opetusneuvos Kristiina Laitinen.

  1. Aloitusseminaari: Dialoginen työtapa 10.11.-11.11.2022
  2. Hyvinvointi rakennetaan yhdessä- oppilaitos ja siihen vaikuttaminen 18.1.-19.1.2023
  3. Lait, normit ja etiikka 30.1.2023
  4. Kouluyhteisön interventiot 11.5.-12.5.2023
  5. Oppimisen tuki ja psykologin yhteisölliset työvälineet 16.8.-18.2023
  6. Loppuseminaari 28.9.-29.9.2023

Ilmoittautuminen koulutukseen 30.9.2022 mennessä linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/16eb9d63-a395-4840-866b-e0fe87c58624?displayId=Fin2576255

Kysymykset voi osoittaa vastuuopettajalle

Suvi Eskelinen
[email protected] 
p. +358 504614774

Olkaa rohkeasti yhteydessä