Hyvinvointia edistävät arvot ja johtajuus

On käännettävä katse aikuisiin, jos halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Aikuisten tapa toimia heijastuu lapsiin. Toimintatavat, asenteet ja tunnelmat välittyvät lapsille ja lapset ottavat niistä mallia. Aikuiset vastaavat siitä, että hyvinvointia edistetään arjen toiminnoissa.

Aikuiset muodostavat työyhteisön, jossa työntekijät voivat hyvin tai huonosti. Työyhteisön kaikkien jäsenten hyvinvointi on tärkeää, koska vain hyvinvoiva työyhteisö voi edistää tehokkaasti hyvinvointia.

Arvot näkyviksi. Hyvinvointityön lähtökohtana on yhteiset arvot, joihin kaikki yhteisössä sitoutuvat. Yhteisten arvojen tunnistaminen ja niihin pohjaavien tavoitteiden asettaminen on tietoista ja pitkäjänteistä työskentelyä, joka vaatii yhteisöllisyyttä ja johtamistaitoja. Arvojen tunnistaminen ja niiden näkyväksi tekeminen on osa tätä työskentelyä.
Koko työyhteisön sitoutuminen jaettuihin arvoihin on tärkeää. Arvot muuttuvat toiminnaksi kun yhteisössä keskustellaan, asetetaan tavoitteita, tehdään suunnitelmia tai jaetaan resursseja. Arvot muokkaavat toimintakulttuuria.

Johtajuudella on väliä. Johtamistavat ja tyylit vaikuttavat lasten, nuorten ja työyhteisön hyvinvointityöhön. Hyvässä johtajuudessa huomioidaan työntekijöiden kuulluksi tulemisen ja osallisuuden tarpeita. Hän mahdollistaa työyhteisössä kunnioittavan ilmapiirin ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä.

Työyhteisön hyvinvointi on hyvinvointityön edellytys. Työyhteisön hyvinvointi näkyy kokonaisvaltaisesti myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntymisenä.