JYU.Well-koulutukset

Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen yhteisö JYU.Well tukee Jyväskylän yliopiston eri oppiaineissa ja tiedekunnissa tehtävää hyvinvoinnin tutkimusta ja opetusta sekä niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Näkökulmat hyvinvointiin kattavat niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tason.

JYU.Well luo mahdollisuuksia keskusteluun ja yhteistyön kehittämiseen eri tieteenaloilla tehtävän hyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen välillä sekä yliopiston ja muun yhteiskunnan eri toimijoiden välillä.

Kansallinen hyvinvointialueuudistus korostaa hyvinvointialan tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön vuorovaikutuksen merkitystä. Se tuo myös uusia mahdollisuuksia käytännössä kertyvien tietoaineistojen hyödyntämiseen sekä käytäntöläheisen opetuksen kehittämiseen.

Hyvinvointikoulutukset tiedekunnissa

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen

Informaatioteknologia

Kasvatustieteet ja psykologia

Kauppakorkeakoulu

Liikuntatieteellinen

Matemaattis-luonnontieteellinen